ശുചിത്വത്തിനും മാലിന്യ  സംസ്കരണത്തിനുമാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന, മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾ  ലഹരി ശൃംഖലയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാതിരിക്കാൻ നിരന്തര ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്
Page 1 of 6 1 2 6

TRENDING

error: Better luck next time... !!