കല - സാഹിത്യം

You can add some category description here.

“അലറി പെയ്യുന്ന പേമാരിയും, അഗ്‌നിത്തൂണുകള്‍ പോലെ പ്രകമ്പനംകൊണ്ട ഭൂമിയും, അരിച്ചിറങ്ങുന്ന കോടമഞ്ഞും, ആടിത്തിമര്‍ക്കുന്ന കൊടുംകാറ്റും കൂടിയ ഒരു ഭീകര രാത്രി… ഭഗവാന്‍ മഹാവിഷ്ണു സമ്പൂര്‍ണ്ണാവതാരമായി കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില്‍ പിറവിയെടുത്തു…” ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി
Page 1 of 3 1 2 3

TRENDING

error: Better luck next time... !!